17.05.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Kάναμε τις ασκήσεις 2, 5 από το κριτήριο αξιολόγησης του φυλλαδίου σελ.107 – 108

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

“Τα δώρα” Μίλτος Σαχτούρης (σελ. 220-221)
Στην τάξη
: Σχολιασμός περιεχομένου. Γλωσσικές παρατηρήσεις.
Για το σπίτι: Ερώτηση δημιουργικής γραφής
Υποθέστε ότι είστε ένας περαστικός (αμέτοχος) που είδε τον ποιητή και τις ενέργειές του. Την άλλη μέρα αναδιηγείστε τι είδατε μεταφέροντας την αφήγηση στο παρελθόν και σε γ’ ρηματικό πρόσωπο (100-150 λέξεις)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

“Οιδίπους Τύραννος”, Σοφοκλής
Πάροδος – Α΄Επεισόδιο
ΕΡΓΑΣΙΑ: Να διαβάσετε προσεκτικά τον μονόλογο – προκήρυξη του Οιδίποδα και να επισημάνετε τα βασικά του σημεία.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Παράδοση στην τάξη: Παθητικός Αόριστος Α΄- Επανάληψη στον Παθητικό Μέλλοντα
Για την επόμενη φορά: διαβάζουμε από το Φυλλάδιο: ΕΝΟΤΗΤΑ 8, Γ1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ “Παθητικοί χρόνοι φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων” (από την πρώτη σελίδα τους δύο πίνακες (“λυθήσομαι” / “ελύθην”) και όλη τη δεύτερη σελίδα)
Γραπτή εργασία : Να κλιθεί ο παθητικός μέλλοντας και αόριστος α΄ σε όλες τις εγκλίσεις και να γραφεί το απαρέμφατο και η μετοχή του ρήματος “σώζομαι” [σωθήσομαι / εσώθην]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τη Δευτέρα, 20/5, την 4η ώρα θα κάνουμε Αρχαία (αντί της Ν. Γλώσσας)ΦΥΣΙΚΗ

Αυριο πεμπτη 1 ωρα φυσικη


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Άλγεβρα
Επίλυση γραμμικού συστήματος άλγεβρικά
Μέθοδος αντίθετων συντελεστών
Τα βήματα στο φυλλάδιο σελίδα 21 φυλλαδίου σελίδα 25 άσκηση 20 τα ερωτήματα 6,7,9,10,11

ΧΗΜΕΙΑ

Υδρογονάνθρακες
Να συμπληρωθουν οι αντιδράσεις που γράψαμε στον πινακα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Επανάληψη.
Την επόμενη παρασκευή 19/4 γράφουμε διαγώνισμα
Ύλη: Μεταγραφή και Μετάφραση σελ. 100-101
Το γενετικό υλικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα σελ. 96-97
Αλληλόμορφα γονίδια σελ. 103,
Μίτωση σελ. 104-105
Διαβάζουμε καλά και τις σημειώσεις του τετραδίου
Ασκήσεις για το επόμενο μάθημα: σελ. 110: 1,2,3,4
σελ. 112:2, σελ. 114: 5,6,7

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από την ΕΝΟΤΗΤΑ 45
Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου

διαβάζουμε τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου (σ.125)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Για την επόμενη φορά θα έχουμε να διαβάσουμε από το βιβλίο των Θρησκευτικών τις σελίδες 65 και 66 (…μέχρι και την “Εορτή Σουκότ”).

ΑΓΓΛΙΚΑ

In class:
Stbk : p 83 – 84
Homework :
No homework

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠 Για το σπίτι :

1) conjugaison des verbes écouter, choisir, manger et finir

au présent, futur proche, passé récent et à l’impératif


➡️ Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το λεξιλόγιο και τα ακουστικά

Nouveau Méthodelf Α2 – Le Livre Ouvert Fle

Nouveau Méthodelf Α2 – Le Livre Ouvert Fle

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ενότητα 9.2 Ψηφοφορία – Βασικές Αρχές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Προγραμματισμός στο blockly games

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πειραματική Έρευνα: Πραγματοποιήθηκε πειραματική έρευνα για τον προσδιορισμό της τιμής του pH σε συγκεκριμένα διαλύματα, με τη βοήθεια εργαστηριακών οργάνων (πεχαμετρικά χαρτιά)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Φύλλο εργασίας “Δυνατότητες Υλοποίησης στόχου”

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση