17.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 40 και 41 ανάγνωση
σελ.40 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Κατανάλωναν…δυναμώνουν»
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Β.Α. σελ. 72, 73 ασκ. 8, 99 ασκ. 8, 101 και 107

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Για το σπίτι:
Β.Α. σελ. 134,135 και 136 ασκ. 11

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 115.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


1.Companion p.62 (γραφή/ορθ.λέξεις)και τις ασκησεις
2.Φωτοτυπία με ασκησεις was/were


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ