17.5.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 35,36,37,38.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 50 – 51.
Για το σπίτι:
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 37.
Γραφή και ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 38 τα λόγια του Λουκά.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 91 – 92.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 50 ασκ. 2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 84.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 82 και σελ. 83.
Τη Δευτέρα φέρνω μαζί μου το γαλλικό μέτρο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπιτι:
Επανάληψη την αλφαβητα(μπερδεύουν τα γράμματα ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ