17.5.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα θα γράψουμε Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Γλώσσα στα παρακάτω:

Χρόνοι, το επίθετο «πολύς», ευθύς και πλάγιος λόγος, μετοχές (-όντας/-ώντας),Προστακτική και ορθογραφία (Β.Α. σελ. 134)

ΓΛΩΣΣΑ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γλώσσα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 18 και 19
σελ. 20 (μόνο τις δυο τελευταίες διαιρέσεις) χωρίς τις επαληθεύσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 127

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Homework:companion p.68-69 Μόνο γραφή τις λέξεις και να μάθω τι σημαίνουν-διαβάζω την θεωρία γραμματικής και κάνω τις ασκήσεις).


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ