18.04.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Γράψαμε ορθογραφία.
Β.Μ. σελ. 78 – 81 με θεωρία και ασκήσεις.
Τετράδιο θεωρία για τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις (ασκήσεις θα κάνουμε αύριο).
Για σπίτι
Β.Α. σελ. 67 ασκ. 1 και ορθογραφία, σελ. 68 ασκ. 2, 3, σελ. 69 ασκ. 5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Θεωρία στο τετράδιο για την μέτρηση γωνιών με μοιρογνωμόνιο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Τ.Ε. σελ. 37 ασκ. 4.
Β.Μ. σελ. 91 – 92.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 30α.
Τ.Ε. σελ 39 ασκ. 1, 3.

ΦΥΣΙΚΗ


ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p. 77-78 Unit 24(Γ/Ο λεξεις ) και τις ασκησεις.

17/4

Όμιλος:workbook p.60-61


ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) mon cahier pg. 49 copie et dictée les mots 27-38

2) mon cahier pg.51 ex. 1 + 2


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Για Τετάρτη 24.04.: AB ΣΕΛ. 56 (9,10,11) , KB ΣΕΛ. 44 (1b) και να ξέρουμε τα ζώα + το άρθρο τους, ΣΕΛ. 45 τα χρώματα ορθογραφία

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ