18.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Γράψαμε στο πρόχειρο το γράμμα Αα όπως κάναμε στη γραφή.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 7,8

Τα τετράδια να τα έχουν μαζί τους κάθε μέρα.

Κάθε Πέμπτη που έχουν Μουσική πρέπει να έχουν μαζί τους τον κίτρινο φάκελο και το πεντάγραμμο.
Για το σπίτι έχουν :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 13-18
Για το σπίτι έχουν:
Δεν έχουν Ασκήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ