18.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 10 – 11.
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 3 τη θεωρία, σελ. 6.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση, Γραφή και Ορθογραφία δεν έχουμε για αύριο. Μαθαίνω, όμως, τα λάθη μου από τη σημερινή Ορθογραφία. Από την επόμενη φορά, εξασκούμαι πολύ καλά για την Ορθογραφία για να μην έχω λάθη.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 4 – 5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Επανάληψη στις αφαιρέσεις, καθώς και στις παρέες των αριθμών 9 και 10.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 2 τα σπιτάκια 9 και 10.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 9 και σελ. 11.
Μαθαίνω απέξω τις παρεούλες του 9 και του 10 (σελ. 2) και κάνω μια επανάληψη και τις προηγούμενες παρεούλες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ