18.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 16 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 16 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Ο δάσκαλός μου …ευφυΐα”
Β.Α. σελ. 11 ασκ. 4,5
σελ. 13 ασκ. 11
σελ. 14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 16 ασκ. 5

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Μαθαίνω τους αριθμούς που έγραψα στο τετράδιο μου από το 1-20.Και κάνω από το student’s p.8 exe.3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ