18.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις.
Γράψαμε ορθογραφία.
Β.Α. σελ. 14 ασκ. 6,7, σελ. 15 ασκ. 9
Για σπίτι
Β.Α. σελ. 15 ασκ. 8, σελ. 16 ασκ. 10,11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε στο Τ.
Β.Α. σελ. 2 πρβλ. 3,4, σελ. 3 πρβλ. 5,6, σελ. 4 πρβλ. 7, ασκ. 8
Για σπίτι
Β.Α. σελ. 7 ασκ. 12, σελ. 9 ασκ. 17, σελ. 10 ασκ. 20, σελ. 12 ασκ. 24.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 12-15.
(Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι στο Συνοδευτικό υλικό με σημερινή ημερομηνία)

ΑΓΓΛΙΚΑ

Συνεχίζουμε την επανάληψη των λεξιλογίκων και γραμματίκων φαινομένων.Για την επόμενη φορά θα έχουν τις ασκήσεις από την φωτοτυπία που τους δόθηκε στην τάξη (p.51) καθώς και τις λέξεις από το companion p.5(1φορα γραφη/ορθογραφια).

ΓΑΛΛΙΚΑ

Στο μάθημα μάθαμε το γαλλικό αλφάβητο και κάναμε τον διάλογό μας.

Για το σπίτι:
1) Μία επανάληψη του αλφαβητου (κλικ στον σύνδεσμο για να θυμηθούμε την προφορά)

♫ La Chanson de l’Alphabet ♫ French ABC Song ♫ French Alphabet ♫ Les Lettres de l’Alphabet ♫ – YouTube

2) Αντιγραφή και ορθογραφία τις λέξεις που υπογραμμίσαμε στη φωτοτυπία μας!

*Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 77,36 ευρώ.
(περιλαμβάνεται και το βιβλίο γραμματικής που θα χρησιμοποιηθεί και στην ΣΤ’ τάξη)
Καλή σχολική χρονιά!

Bon weekend!!! 🙂

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ