18.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΒΑ σελ 4-15,
ΒΑ σελ 17 Ασκ 7
ΒΑ σελ 18 Ασκ 8
Για σπίτι (από Τετάρτη 13/9):
ΒΑ σελ 13-15 μαθαίνω
ΒΑ σελ 16 Ασκ 5-6
ΒΑ σελ 20 Ασκ 12

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
ΤΕΤ Ασκ: Βρίσκω τον αριθμό που έχει:
4ΔΧ 2ΜΧ 3Ε 9Δ 2Μ =
8ΜΧ 7Δ =
12ΜΧ 4Ε 5Δ 22Μ =
9ΔΧ 35Ε 25Μ =
3ΜΧ 12Ε 4Μ =
2ΔΧ 6Ε 33Δ 9Μ=
1ΔΧ 5ΜΧ 15Ε 22Δ 53Μ=
Για σπίτι:
ΒΑ σελ 4 Ασκ 6-7
ΒΑ σελ 5 Ασκ 1
Τετράδιο Εργασιών (α’ τεύχος)Βοηθητικές Ασκήσεις (α΄ τεύχος)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 12-13 – ΤΕΤ
Μαθαίνω:

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Την περίοδο του Μεσαίωνα που επικρατεί η απολυταρχία** και ο θρησκευτικός παρωπιδισμός*** εμφανίζεται το κίνημα της Αναγέννησης.

Η Αναγέννηση είναι ένα καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνημα που εμφανίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα στη Βόρεια Ιταλία.
(καλλιτεχνικό) Οι άνθρωποι του πνεύματος στράφηκαν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.
(πνευματικό) Οι Ουμανιστές (ή Ανθρωπιστές), επηρεασμένοι κι απ’ τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, πίστεψαν στην αξία της γνώσης και έδωσαν έμφαση στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του.

** απολυταρχία: Η βασιλεία, η άσκηση της εξουσίας κατά “το δοκούν” του βασιλιά
*** θρησκευτικός παρωπιδισμός: Η Εκκλησία ανάγαγε τα πάντα στον θεό καταδικάζοντας οποιαδήποτε διαφορετική σκέψη ή θεώρηση της ζωής.

E-ME –>Ολοκληρώνω τις εργασίες που μου έχουν ανατεθεί με τη βοήθεια του ΒΜ
Βιβλίο

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τελειώσαμε από το student’s Unit 1.
Homework:Companion p.8-9(διαβάζω την θεωρία της γραμματικής και κάνω τις ασκήσεις).

ΓΑΛΛΙΚΑ

Στο μάθημα κάναμε επανάληψη όλων των ρημάτων (3 γκρουπ).

Για το σπίτι:
1) copie et dictée les 4 verbes (etre-avoir-aller-venir > grammatix pg. 71)
2) grammatix pg. 56-57 + pg. 71 ex. 1

*Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 50,24 ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β σελ. 12-14 (Κυρίως Γεωγραφικό Γλωσσάρι)
ΤΕ σελ. 5 (Έγινε στο σχολείο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΤ : Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ