18.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 25 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Κοιμούνται…βράχια»
Τετράδιο Εργασιών σελ. 60 ασκ. 3 ανάγνωση
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Β.Α. σελ. 73 ασκ. 7 και σελ. 74
Διαβάζω από τις βοηθητικές ασκήσεις στην σελ. 67 την θεωρία με τις συλλαβές

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 67 και 68

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p.36-37 ( ασκήσεις.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ