18.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 76-80 εκτός από ασκ 13
Γραφή στο πρόχειρο


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 80 ασκ 13, σελ 81
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 80 ασκ 13(3 φορές)Σε ένα πρόχειρο τετράδιο να κάνουν επανάληψη τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις που έχουμε μάθει.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Μαθήματα 29 και 30 και στα 2 βιβλία

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 166


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαβάσαμε χριστουγεννιατικες ιστορίες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ