18.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 74 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 74 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Να ‘μουν…μέτωπό του»
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κλίνω το ρήμα «αγαπώ» στον Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο και Υπερσυντέλικο.
Επίσης, γράφω μια παράγραφο για το «φίδι».

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Για το σπίτι: Β.Α. σελ. 51 ασκ. 9
Τετράδιο Εργασιών σελ. 28 ασκ. 2.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 34-35(exe.1,2,3b)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ