18.5.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β. Μ. σελ. 50 και 51 (ανάγνωση)
σελ. 51 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία το κείμενο 4.
Β.Α. σελ. 52 ασκ. 3, σελ. 53 (η συνέχεια), σελ. 57 ασκ. 1 και σελ. 121 ασκ. 1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Δεν έχουν ασκήσεις για την επόμενη φορα. Καλή ξεκούραση!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση