19.01.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Την επόμενη εβδομάδα:

Δευτέρα 22.1Επαναληπτικό Ιστορίας και Τεστ Κατανόησης Κειμένου.

Τετάρτη 24.1Γραπτός Λόγος – παράγραφος. Φέρνω και ΚΠΑ

Πέμπτη 25.1Τεστ Μαθηματικά με την προϋπόθεση στα μαθήματα Δευτέρας και Τρίτης να δούμε ότι έχουμε κατανοήσει καλά την πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων.

Παρασκευή 26.1 Τεστ Γλώσσας: α. Βουλητικές και Τελικές προτάσεις, β. Διάκριση άρθρου – προσωπικής αντωνυμίας, γ. Ευθύς και Πλάγιος Λόγος.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Άγνωστη ορθογραφία.
Θεωρία στο τετράδιο της Γλώσσας για τον Ευθύ και τον Πλάγιο λόγο.
Β.Α. σελ. 123 ασκ. 2, σελ. 3, 5
Τ.Ε. σελ. 49 ασκ. 6
Για το σπίτι
Μελετώ τη θεωρία για τον Ευθύ και τον Πλάγιο λόγο για να μπορώ να κάνω τις ασκήσεις.
Β.Α. σελ. 122 ασκ. 1, σελ. 124 ασκ. 4, 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.45 (Γραφή/Ορθ. λέξεις)
Student’s p.42-43exe.2A,3,4
Ομιλος : grammar p.65(για το σπίτι). Στην τάξη διόρθωσαμε το Homework και κάναμε workbook unit 13.

ΓΑΛΛΙΚΑ


🏠Για το σπίτι:

1) cahier d’activités pg. 13-14 les exercices

➡️στο βιβλίο το γκρι σελ. 23 υπάρχει το λεξιλόγιο του μαθήματος στα ελληνικά!
Πρώτα διαβάζουμε τις λέξεις της ορθογραφίας και τη θεωρία και μετά κάνουμε τις ασκήσεις!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ