19.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 126-129 εκτός από ασκ 5,6,11,12
Γραφή στο πρόχειρο
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 35

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 35(3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 127 ασκ 5,6 και σελ 129 ασκ 11,12


Πλέον τη γραφή θα τη γράφουν μόνοι τους. Θα κοιτάζουν το πρόχειρο και θα κάνουν αντιγραφή.


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 129

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 130

Να φέρουν το τετράδιο εργασιών δ τεύχος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s Qq queen και τις ασκησεις από workbook
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ