19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Μάθαμε το γράμμα Ππ.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 9-12

Τα τετράδια να τα έχουν μαζί τους κάθε μέρα.

Κάθε Πέμπτη που έχουν Μουσική πρέπει να έχουν μαζί τους τον κίτρινο φάκελο και το πεντάγραμμο.
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή στο κόκκινο τετράδιο το γράμμα Ππ.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 13,14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 19-22
Για το σπίτι έχουν:
Δεν έχουν Ασκήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Kάναμε από το student’s unit 2 and workbook(words:ice cream,burger,biscuit,salad,sandwich).
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ