19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α1 ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματική – παραδόθηκαν τα ουσιαστικά της β΄ κλίσης (θηλυκά και ουδέτερα ). Διάβασμα από φυλλάδιο σελ. 12-13.
Για το σπίτι – Ασκήσεις 1,2 σελ.17 από φυλλάδιο.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

2. Η Αίγυπτος: 2.4 Ο πολιτισμός, σελ. 27-30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ…)

Ενότητα 1.1 : άνθρωπος = κοινωνικό ον
χαρακτηριστικά κοινωνίας

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε ανάλυση των κειμένων στις σελίδες 9, 10 & 11.
Άσκηση για το σπίτι:
Με ποιον τρόπο μπορεί η ζωή κοντά στο Χριστό να αλλάξει και να μεταμορφώσει τον κόσμο; Συμφωνείτε ναί ή όχι; Να αναφέρετε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή και επισκόπηση φετινής ύλης. Επαναληπτική άσκηση στην scratch.

ΑΓΓΛΙΚΑ

In class:
Grbk : p 36 ex 1
p 37 ex 2
Stbk : p 57 ex 5, 6

For homework :
Grbk : p 37 ex 3, 4, 5
Stbk : p 57 ex 7, 8

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση