19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 13.
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 7 τη θεωρία.
Εξάσκηση στα άρθρα και στα γένη των ουσιαστικών.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 13 το ποίημα.
Γραφή και Ορθογραφία: το σχολείο, το φθινόπωρο, το παιδί , το βιβλίο
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 7. ( Ό, τι υπογραμμίζουμε, το μαθαίνουμε απέξω.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στις αφαιρέσεις, στις παρέες των αριθμών. Επίσης, κάναμε εξάσκηση στους αριθμούς μέχρι το 50.
Στο τετράδιο κάναμε αφαιρέσεις.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 7 άσκηση 9, σελ. 8 άσκηση 10 και σελ. 13 άσκηση 10.
Επιμένουμε στις αφαιρέσεις και με προφορικά παραδείγματα (όταν αφαιρώ μεγάλο αριθμό, σκέφτομαι ανάποδα με πρόσθεση). Επίσης, να ξέρω να ανεβοκατεβαίνω τέλεια μέχρι το 50 και να μπορώ να βρίσκω τον προηγούμενο και τον επόμενο από έναν αριθμό (μέχρι το 50).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ