19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 18 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 18 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Στην τεράστια αυλή…μέσα σ’ αυτή”
Β.Α. σελ. 17
σελ. 19 ασκ. 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 15 ασκ. 1
σελ. 17
σελ. 21 ασκ. 1

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Συνεχίσαμε την επανάληψη από το student’s book.
Για το σπίτι θα έχουν τις ημέρες της εβδομάδας αντιγραφή κι ορθογραφία. Επίσης από το student’s p.9 exe.6,7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ