19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Κάναμε τις ασκήσεις απο ΒΑ σελ 4,5 και 8,9.

Για το σπίτι:
1) Γραφή χ 1 και ορθογραφία ΒΜ σελ. 13, 4η παράγραφο (φέτος ο παππούς…απερίγραπτη)
3) ασκήσεις 3 και 4 ΒΑ σελ. 20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Είμαστε στο Κεφ. 2. Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000.
Καναμε ασκήσεις απο το ΒΑ σελ. 7,8,9
Για το σπίτι:
Ασκήσεις1, 2,3, 4 ΒΑ σελ. 10-11

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μιλήσαμε για την καθοδο των Δωριεων.
Για την Πέμπτη τις 3 πρώτες παραγράφους της σελ. 6.
Κάναμε το μισό κεφάλαιο για να εξοικειωθουμε με τον τρόπο μελέτης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

20/9/2023 Κάναμε στο student’s τις επαναληπτικές ασκήσεις. Έχουν για το σπίτι να μάθουν τoυς αριθμούς από το 1 εως το 100 ( companion p.6) αφού τις γράψουν πρώτα μια φορά γραφή.
Ειναι λέξεις που ήδη γνωρίζουν.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Είδαμε βίντεο με θέμα τον Τίμιο Σταυρό και την Ύψωσή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ