19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Κολλήσαμε στο τετράδιο θεωρία “Πώς λύνουμε τα προβλήματα”
Β.Α. σελ. 13, ασκ. 27, σελ. 14 πρβλ. 1, σελ. 15 πρβλ. 2,3 σελ. 16 πρβλ. 4,5
Για σπίτι
Β.Α. σελ. 17 πρβλ. 6,7 σελ. 18 πρβλ. 8.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 12 Κεφάλαιο 2
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 2.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το unit 1. Για την επόμενη φορά θα έχουν τις ασκήσεις από το companion p.6 καθώς και τις λέξεις από το companion p.7(μονο την 1η στηλη/1φορα γραφη κι ορθογραφία).

ΓΑΛΛΙΚΑ

Στο μάθημα μάθαμε το γαλλικό αλφάβητο και κάναμε τον διάλογό μας.

Για το σπίτι:
1) Μία επανάληψη του αλφαβητου (κλικ στον σύνδεσμο για να θυμηθούμε την προφορά)

♫ La Chanson de l’Alphabet ♫ French ABC Song ♫ French Alphabet ♫ Les Lettres de l’Alphabet ♫ – YouTube

2) Αντιγραφή και ορθογραφία τις λέξεις που υπογραμμίσαμε στη φωτοτυπία μας!

*Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 77,36 ευρώ.
(περιλαμβάνεται και το βιβλίο γραμματικής που θα χρησιμοποιηθεί και στην ΣΤ’ τάξη)
Καλή σχολική χρονιά!

Bon weekend!!! 🙂

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 13-15
Τ.Ε. σελ. 5-6 ασκ. 3, 2,3
Για το σπίτι
Μελετώ ό,τι σημειώσαμε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ