19.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ E-ME 🐝

Όσα παιδιά δεν το έχουν πραγματοποιήσει, παρακαλώ πολύ να εγγραφούν στην e-me στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php με βάση τις ακόλουθες οδηγίες.

Ο αριθμός Μητρώου που ζητάει βρίσκεται στις βαθμολογίες των τριμήνων.

Αφού εγγραφείτε και συνδεθείτε στην e-me αναζητήστε με και στείλτε μου αίτημα σύνδεσης (geoschumi). Αφού το αποδεχτώ θα σας προσθέσω στην Τάξη μας.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
ΤΕΤ Ασκ:
Στο ρήμα στερούμαι(1) / δικαιούμαι (2)
α) δίνω τους Αρχικούς Χρόνους (α’ ενικό) στην Οριστική και Υποτακτική Έγκλιση
β) το κλίνω στον Ενεστώτα, Αόριστο, Στιγμιαίο Μέλλοντα Οριστικής και στην Συνοπτική Προστακτική (Αορίστου)
Για σπίτι:
α) Με βάση τους παρακάτω πίνακες διορθώνω το ρήμα που είχα να κλίνω
β) 🐝E-ME Άσκηση με ρήματα σε -ουμαι

στερούμαι

α) ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: στερούμαι
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: –
ΑΟΡΙΣΤΟΣ: στερήθηκα
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΞ.: θα στερούμαι
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤ.: θα στερηθώ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: έχω στερηθεί
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: είχα στερηθεί
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤ.: θα έχω στερηθεί
ΥΠΟΤΑΚΙΤΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: να στερούμαι

ΑΟΡΙΣΤΟΣ: να στερηθώ


ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: να έχω στερηθεί

β) ΚΛΙΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
στερούμαι
στερείσαι
στερείται
στερούμαστε
στερείστε
στερούνται
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
στερήθηκα
στερήθηκες
στερήθηκε
στερηθήκαμε
στερηθήκατε
στερήθηκαν
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΙΓΜ.
θα στερηθώ
θα στερηθείς
θα στερηθεί
θα στερηθούμε
θα στερηθείτε
θα στερηθούν

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ)
στερήσου
στερηθείτε

δικαιούμαι

α) ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: δικαιούμαι
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: –
ΑΟΡΙΣΤΟΣ: δικαιώθηκα
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΞ.: θα δικαιούμαι
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤ.: θα δικαιωθώ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: έχω δικαιωθεί
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: είχα δικαιωθεί
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤ.: θα έχω δικαιωθει
ΥΠΟΤΑΚΙΤΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: να δικαιούμαι

ΑΟΡΙΣΤΟΣ: να δικαιωθώ


ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: να έχω δικαιωθεί

β) ΚΛΙΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
δικαιούμαι
δικαιούσαι
δικαιούται
δικαιούμαστε
δικαιούστε
δικαιούνται
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
δικαιώθηκα
δικαιώθηκες
δικαιώθηκε
δικαιωθήκαμε
δικαιωθήκατε
δικαιώθηκαν
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΙΓΜ.
θα δικαιωθώ
θα δικαιωθείς
θα δικαιωθεί
θα δικαιωθούμε
θα δικαιωθείτε
θα δικαιωθούν

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ)
δικαιώσου
δικαιωθείτε

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
ΤΕΤ Θεωρία
Αντιμεταθετική, Προσεταιριστική και Επιμεριστική Ιδιότητα
Για σπίτι:
ΤΕΤ Θεωρία
ΒΑ σελ 5 Ασκ 2
ΒΑ σελ 6 Ασκ 2-3
🐝E-ME Ασκ με πολλαπλασισμό
Τετράδιο Εργασιών (α’ τεύχος)Βοηθητικές Ασκήσεις (α΄ τεύχος)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 12-13 – ΤΕΤ
Μαθαίνω:

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Την περίοδο του Μεσαίωνα που επικρατεί η απολυταρχία** και ο θρησκευτικός παρωπιδισμός*** εμφανίζεται το κίνημα της Αναγέννησης.

Η Αναγέννηση είναι ένα καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνημα που εμφανίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα στη Βόρεια Ιταλία.
(καλλιτεχνικό) Οι άνθρωποι του πνεύματος στράφηκαν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.
(πνευματικό) Οι Ουμανιστές (ή Ανθρωπιστές), επηρεασμένοι κι απ’ τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, πίστεψαν στην αξία της γνώσης και έδωσαν έμφαση στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του.

** απολυταρχία: Η βασιλεία, η άσκηση της εξουσίας κατά “το δοκούν” του βασιλιά
*** θρησκευτικός παρωπιδισμός: Η Εκκλησία ανάγαγε τα πάντα στον θεό καταδικάζοντας οποιαδήποτε διαφορετική σκέψη ή θεώρηση της ζωής.

E-ME –>Ολοκληρώνω τις εργασίες που μου έχουν ανατεθεί με τη βοήθεια του ΒΜ
Βιβλίο

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τελειώσαμε από το student’s Unit 1.
Homework:Companion p.8-9(διαβάζω την θεωρία της γραμματικής και κάνω τις ασκήσεις).

ΓΑΛΛΙΚΑ

Στο μάθημα κάναμε επανάληψη όλων των ρημάτων (3 γκρουπ).

Για το σπίτι:
1) copie et dictée les 4 verbes (etre-avoir-aller-venir > grammatix pg. 71)
2) grammatix pg. 56-57 + pg. 71 ex. 1

*Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 50,24 ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β σελ. 12-14 (Κυρίως Γεωγραφικό Γλωσσάρι)
ΤΕ σελ. 5 (Έγινε στο σχολείο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΤ : Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ