19.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στα επίθετα.
Τετράδιο: γράψαμε επίθετα και στα τρία γένη. Κολλήσαμε το σπιτάκι για τα επίθετα.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: δεν έχουμε.
Γραφή και Ορθογραφία: από το τετράδιο τα 4 πρώτα επίθετα που γράψαμε (και στα τρία γένη):
ο καλός – η καλή – το καλό
ο κρύος – η κρύα – το κρύο
ο δυνατός – η δυνατή – το δυνατό
ο καθαρός – η καθαρή – το καθαρό
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 111 ασκ. 13 και σελ. 112 ασκ. 14 και 15.
Διαβάζω τη θεωρία για τα επίθετα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στην προπαίδεια του 2, 5, 10.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 25.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 22.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 24 και 26.
Κάνω επανάληψη τις προπαίδειες του 2, 5, 10 και τη Δευτέρα θα γράψουμε τεστ σε αυτές τις προπαίδειες. Το τεστ θα είναι σαν την άσκηση 11 σελ. 25.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s book p.36
-Γραφη 2φορες κι ορθογραφια τους αριθμούς από το 6-10
-Ανάγνωση το κείμενο ‘How old are you’.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ