19.10.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Αύριο φέρνω μόνο μικρή τσάντα εκδρομής!!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 33 – 34.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 36 θεωρία για άτονες λέξεις.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 33 ασκ.8.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 34 ασκ.9 τις προτάσεις: Πώς βγήκε το δόντι του Αρμπέν; Πού πέταξε το δόντι του Αρμπέν η γιαγιά του;
Για την Ορθογραφία διαβάζω και τις 2 τελευταίες γραφές.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 40 ασκ. 11, σελ. 41, σελ. 42 ασκ.13.
Κάνω επανάληψη τα σπιτάκια από το τετράδιο Γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση (στον πίνακα και στο τετράδιο) σε πράξεις σαν αυτές που έχουμε για το σπίτι.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 49 και 51.
Τις Βοηθητικές Ασκήσεις των Μαθηματικών τις κράτησα για να διορθώσω τις ασκήσεις. Θα τις επιστρέψω στους μαθητές αύριο μετά την εκδρομή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε sh,ph,ch,th πως διαβαζονται στην αρχη των λεξεων.Γραψαμε τις λεξεις pen,pencil,book,notebook.Για την επόμενη φορά θα έχουν να γράψουν στο τετράδιο 2φορες την καθε λεξη(γραφη).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ