🎄19.12.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε 🦌

ΓΛΩΣΣΑ

1. Φέρνω Βιβλίο Β’ τεύχος
2. ΒΑ σελ 125-126 Ασκ 6-7
3. Απαντώ στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο για τη μάγισσα Φρικαντέλα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φέρνω απ’ το επόμενο μάθημα το Β’ Τεύχος σε Β, ΤΕ, ΒΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη κεφ 13-16
& απαντώ το ακόλουθο επαναληπτικό διαγώνισμα (χωρίς βοήθεια 🤨)
Επαναληπτικό:
*Θα ανεβεί αύριο το μεσημέρι

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Άσκηση:
Γράφω στο ΤΕΤ το όνομα από 2 ζώα και 2 φυτά που ζουν στη ζώνη βλάστησης που έχει αναλάβει η ομάδα μου:
1η ομάδα: Ζώνη Μεσογειακής Βλάστησης
2η ομάδα: Ζώνη Παραμεσογειακής Βλάστησης
3η ομάδα: Ζώνη Ψυχρόβιων Κωνοφόρων
4η ομάδα: Ορεινή – Υπαλπική Ζώνη
5η ομάδα: Ζώνη Υψηλών Ορέων – Αλπική

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p. 41 και τις άσκησεις από το προηγούμενο κεφάλαιο στο companion. Δεν έχουν ασκήσεις για το σπίτι λόγω των ημερών

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ