19.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Επαναληπτικές Φωτοτυπίες για τις διακοπές (θα δοθούν αύριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Για το σπίτι: Ασκήσεις στο Τετράδιο των Μαθηματικών, οι οποίες βρίσκονται στο Συνοδευτικό Υλικό

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 36 (exe.1,2α)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ