2.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την άλλη Δευτέρα (6/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στην Γλώσσα στα εξής:

  1. Απόστροφος (Β.Α. σελ. 86)
  2. Καταλήξεις ρημάτων -ε και -αι (Β.Α. σελ. 59 το πινακάκι)
  3. Ορθογραφία λέξεων (Βιβλίο σελ. 44, Β.Α. σελ. 84 ασκ. 9,10)
  4. Ξεχωρίζω ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα
  5. Φτιάχνω προτάσεις
  6. Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο (Β.Α. σελ. 41 και 42)

Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε επαναληπτικές ασκήσεις στα παραπάνω.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο σελ.50,51,52
Τετράδιο Εργασιών σελ. 37 ασκ. 3,4 και σελ. 38 ασκ. 6
Β.Α. σελ. 39 ασκ. 10, σελ.102 ασκ. 1 και σελ. 103 ασκ. 4.
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 50 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 50 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Έχω καφετί…μουστάκια»
Στο τετράδιο της Γλώσσας γράφω μια παράγραφο για το λιοντάρι.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βιβλίο σελ. 52,53 και 54
Για το σπίτι:
Στο Τετράδιο Μαθηματικών κάνω την φωτοτυπία με επαληθεύσεις (Βρίσκεται στο Συνοδευτικό Υλικό)
Επανάληψη στην επαλήθευση του πολλαπλασιασμού από την σελ. 67 των Βοηθητικών Ασκήσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 36

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.22-23 (ανάγνωση την ιστορια).
Όποιος μαθητής δεν έχει κάνει την επανάληψη,
να διαβάσει γιατί θα γράψουμε τεστ την Πεμπτη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ