2.12.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα 5/12 Επαναληπτικό Διαγώνισμα στον “Θησέα”

Την Δευτέρα φέρνω το Τετράδιο Μαθηματικών Β’ Τεύχος.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε από το Βιβλίο Μαθητή σελίδες 53-55, από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 39 και από τις Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 97 ασκ. 3.
Για το σπίτι: Βιβλίο Μαθητή σελ. 53 (ανάγνωση) και από την ίδια σελίδα γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Ξεχωρίζουν από…γκρίζο”.
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 99.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε από το Βιβλίο Μαθητή σελίδες 38-39 και από το Τετράδιο Εργασιών σελίδα 34.
Για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών σελ. 35 ασκ. 5 (κάθετα στο Τετράδιο των Μαθηματικών)
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 79 ασκ. 11 και σελ. 80.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση