20.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε το επαναληπτικό
Κάναμε
Β.Α. σελ. 82 ασκ. 1
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 85 ασκ. 3, σελ. 90 ασκ. 4, σελ. 92 ασκ. 7,8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Θεωρία στο τετράδιο, τις εφαρμογές και την ασκ. 1.
Για το σπίτι
Από το τετράδιο τις ασκήσεις 2, 3, 4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Φωτοτυπία για τους Τρεις ήρωες (Μπότσαρη, Παπαφλέσσα, Καραϊσκάκη)
Τα Κεφάλαια 10, 11 και 13 θα τα συμπτύξουμε σε ένα.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά τη φωτοτυπία.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 59 exer. 8
Companion p. 62 (ορθ. 2η στήλη)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση