20.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
– TET Άσκηση Προσδιορισμών Χρόνου (πότε;):
— Επίρρημα
— Προθετική Φράση
— Χρονική Πρόταση
— Ουσιαστικό

– Β σελ 7: Μετατροπή του κειμένου απ’ το παρελθόν στο παρόν προφορικά

– ΤΕΤ Προθέσεις
Για το σπίτι:
– ΤΕΤ –> Μαθαίνω τις Προθέσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
ΤΕ σελ 13 Ασκ 1-2

ΙΣΤΟΡΙΑ (από Δευτέρα)

Β σελ 10-11
– Διαβάζω όλο το κείμενο
– Μαθαίνω τα υπογραμμισμένα
– Συμπληρώνω τη Φωτοτυπία.

ΦΥΣΙΚΑ

Κάναμε:
Επανάληψη στον Όγκο και ΤΕ σελ 22 Ασκ 1+3

Φέρνω τα υλικά που έχω αναλάβει για ΑΥΡΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε
Εισαγωγή στο μάθημα και συζήτηση πάνω στους τίτλους των ενοτήτων του Βιβλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ