20.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Κολλήσαμε στο τετράδιο θεωρία για τις δευτερεύουσες προτάσεις (μελετώ μόνο τις χρονικές).
Γράψαμε σύντομη θεωρία για τις καταλήξεις -τε ή -ται.
Β.Μ. σελ. 10 ασκ. 2.
Β.Α. σελ. 21 ασκ. 4.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 17 ασκ. 12, σελ. 19 ασκ. 1,2 , σελ. 21 ασκ. 5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το unit 1. Για την επόμενη φορά θα έχουν τις ασκήσεις από το companion p.6 καθώς και τις λέξεις από το companion p.7(μονο την 1η στηλη/1φορα γραφη κι ορθογραφία).

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) Μία επανάληψη του αλφαβητου (κλικ στον σύνδεσμο για να θυμηθούμε την προφορά)
♫ La Chanson de l’Alphabet ♫ French ABC Song ♫ French Alphabet ♫ Les Lettres de l’Alphabet ♫ – YouTube

2) Αντιγραφή και ορθογραφία τις λέξεις που υπογραμμίσαμε στο γκρι βιβλίο σελ. 11 !

3) Χρωματίζουμε το αλφάβητο σελ. 9 του γκρι βιβλίου.

*Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 77,36 ευρώ.
(περιλαμβάνεται και το βιβλίο γραμματικής που θα χρησιμοποιηθεί και στην ΣΤ’ τάξη)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

διαβάζω τους αριθμούς μέχρι το 20 , τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που γράψαμε στο τετράδιο και να κλείνω το ρήμα machen (όπως το kommen)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ