20.10.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε ομαδική έκθεση:

Για Παρασκευή:
Επανάληψη στα

επίθετα σε -ης -ης -ες
Αρσενικό
ο διεθνής αγώνας
του διεθνούς αγώνα
τον διεθνή αγώνα


οι διεθνείς αγώνες
των διεθνών αγώνων
τους διεθνείς αγώνες

Θηλυκό
η διεθνής διοργάνωσης
της διεθνούς διοργάνωσης
τη διεθνή διοργάνωση


οι διεθνείς διοργανώσεις
των διεθνών διοργανώσεων
τις διεθνείς διοργανώσεις

Ουδέτερο
το διεθνές συνέδριο
του διεθνούς συνεδρίου
το διεθνές συνέδριο


τα διεθνή συνέδρια
των διεθνών συνεδρίων
τα διεθνή συνέδρια

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (από Παρασκευή)

Επανάληψη:
4 πράξεις
Κριτήρια Διαιρετότητας
Διαιρέτες & Πολλαπλάσια
Ε.Κ.Π.
Ευκλείδεια Διαίρεση: Δ = δ x π + υ
Λύνω την ακόλουθη άσκηση:

ΙΣΤΟΡΙΑ (από Δευτέρα)

1. B σελ 29-30 Διαβάζω και συμπληρώνω τα κενά:

2. Βλέπω πάνω στον χάρτη τα κτίσματα και τις θάλασσες της Κωνσταντινούπολης και συμπληρώνω τη φωτοτυπία.

ΦΥΣΙΚΑ

x

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Μαθαίνω Ηπείρους & Ωκεανούς

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (από Τρίτη)

Κάναμε
Εισαγωγή στο μάθημα και συζήτηση πάνω στους τίτλους των ενοτήτων του Βιβλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (από Τρίτη)

Μιλήσαμε για το “ανήκειν” σε διάφορες ομάδες καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε στις ομάδες “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” & “ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p17-18(Γ/Ο λέξεις)

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ