20.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β.Μ. σελ. 39 γραφή (2 φορές) από «Παλιά…κουζίνα»
Β.Α. σελ. 95

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βοηθητικές Ασκήσεις Α’ Τεύχος σελ. 123

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση