21.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Το ΜΠ.
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 31, 32.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 34 από την άσκηση 8 τις 4 πρώτες προτάσεις.
Γραφή και Ορθογραφία: ΜΠ μπ, ο μπαμπάς η μπάλα (5 φορές), η λάμπα το καλαμπόκι (4 φορές), το μπουκάλι το κουμπί (4 φορές).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 33 και 34 την άσκηση 7.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 12, 13, 14, 15.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 73 την άσκηση 5, σελ. 74.
Δε ξεχνώ να έχω πάντα μαζί μου το β’ τεύχος Βιβλίο Μαθητή και το γ’ Τ. Εργασιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε από το Student’s το γράμμα Ii igloo-ice cream .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση