21.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Κάναμε το κείμενο στο ΒΜ σελ. 63-65
“Ενας αρλεκίνος απο χαρτί”.
Μιλήσαμε για τα χρονικά επιρρηματα. Θεωρία στο ΒΑ.
Για το σπίτι:
1) ανάγνωση ΒΜ σελ. 63
2) Γραφή χ 1 και ορθογραφία σελ.63, 1η παράγραφος”κόβουμε…ισες”.
3) να ξέρω τα χρονικα επιρρήματα
4) ασκήσεις 4,5 απο ΒΑ, β τεύχος, σελ. 4,5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Παραμένουμε στο ίδιο κεφάλαιο.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις 3,4,5 απο ΒΑ 138

ΙΣΤΟΡΙΑ

Απο τις σελ. 63-64 τις δυο τελευταίες παραγράφους.
Το μάθημα διδάχθηκε σε 2 διδακτικές ωρες, ώστε να γίνει κατανοητό απο τα παιδιά.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ


Student’s p. 56 αναγνωση
Companion p. 50 (γραφη/ορθ. 1η στήλη).


Ομιλος:workbook p.47

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλαμε για παιδιά θαύματα της Βίβλου. Βλέπουμε ιστορίες της Βίβλου (Παλαιά Διαθήκη).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ