21.05.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Την Πέμπτη θα έχουμε την αναμνηστική φωτογράφιση. Οι μαθητές να φορούν το μπλουζάκι του σχολείου.

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στο κείμενο της 16ης ενότητας στη σελ. 74,75. Μιλήσαμε για μεταφορά, κυριολεξία και παρομοίωση. Προσοχή ώστε να μην μπερδεύω την παρομοίωση με τη χρονική πρόταση. Πχ Σαν ξημερώσει, θα φύγουμε. Το σαν σημαίνει όταν.
Για το σπίτι:
1) γραφή χ 1και ορθογραφία ΒΜ σελ.74 ” Στους σταθμούς…καφε”
2) ανάγνωση ΒΜ σελ. 74, 75
3) ασκήσεις ΒΑ σελ. 135 (2,3)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Μιλήσαμε για τα αντίστροφα προβλήματα. Κάναμε από το ΒΑ σελ. 70,71 το πρόβλημα 1 και 2.
Για το σπίτι:
Απο το ΒΑ σελ. 88 (3 και 4)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για αυριο, Παρασκευή, το Κεφ. 34
“Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται”

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

Αγγλικά

20/5
Companion p.76-77 (λέξεις/ασκήσεις)

Ομιλος:workbook unit 29

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την παραβολή του ασώτου υιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ