21.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στο Αα στο πρόχειρο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 1 (ασκήσεις με γράμμα Αα), σελ. 5.
Για το σπίτι…
Γραφή (Αντιγράφω το γράμμα Αα, όπως κάναμε στο πρόχειρο.)
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 4 (άσκηση 10).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Γραφή του αριθμού 1 στο πρόχειρο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 4 στην άσκηση 2, σελ. 32.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 5 τις ασκήσεις 4 και 5.
Τετράδιο Μαθηματικών: συμπληρώνω τον αριθμό 1 στα κουτάκια.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση