21.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β σελ 12-13
– Ανάγνωση & Κατανόηση κειμένου
– Συζήτηση γύρω απ’ τους τρόπους μόλυνσης των θαλασσών και τις πετρελαιοκηλίδες
– Προσδιορισμοί Χρόνου
– Εισαγωγή στους Προσδιορισμούς Τόπου

Για σπίτι:
Β σελ 12-13 Ασκ 1 –> Απαντάω τις ερωτήσεις στο ΤΕΤ
Επανάληψη στις Προθέσεις

🎬Βίντεο με τη βύθιση του “Πρεστίζ”. Στο τέλος έχει εικόνες απ’ την καταστροφή που προκαλεί το πετρέλαιο στις ακτές.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (από Τρίτη)

Κάναμε
ΤΕ σελ 13 Ασκ 1-2

ΙΣΤΟΡΙΑ (από Δευτέρα)

Β σελ 10-11
– Διαβάζω όλο το κείμενο
– Μαθαίνω τα υπογραμμισμένα
– Συμπληρώνω τη Φωτοτυπία.

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 23-24 –> Μάζα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε
Εισαγωγή στο μάθημα και συζήτηση πάνω στους τίτλους των ενοτήτων του Βιβλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ