21.10.2022- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Γραπτό Λόγο.
Για το σπίτι
Στο τετράδιο της Γλώσσας παρουσιάζω σε μία παράγραφο (θεματική περίοδο, λεπτομέρειες, κατακλείδα) ποιο άθλημα προτιμώ και για ποιους λόγους (8 – 10 γραμμές).
Δευτέρα γράφουμε τεστ κατανόησης κειμένου και άγνωστη ορθογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε
Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι
Grammatix p. 12 ex. 9

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση