21.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β.Μ. σελ. 39 γραφή (2 φορές) από «Λοιπόν…ανακάτευε!»
Β.Α. σελ. 100

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βοηθητικές Ασκήσεις Α’ Τεύχος σελ. 124

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση