22.01.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Τετάρτη 24.1Γραπτός Λόγος – παράγραφος. Φέρνω και ΚΠΑ

Πέμπτη 25.1Τεστ Μαθηματικά με την προϋπόθεση στα μαθήματα Δευτέρας και Τρίτης να δούμε ότι έχουμε κατανοήσει καλά την πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων.

Παρασκευή 26.1 Τεστ Γλώσσας: α. Βουλητικές και Τελικές προτάσεις, β. Διάκριση άρθρου – προσωπικής αντωνυμίας, γ. Ευθύς και Πλάγιος Λόγος.

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε τεστ κατανόησης κειμένου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Α. σελ. 143 ασκ. 2.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 147 πρβλ. 7, 8, σελ. 156 – 157 ασκ. 9, σελ. 160 πρβλ. 14.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γράψαμε επαναληπτικό.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Student’s p.129 exe.1,2,3,4
Ομιλος : Τελειώσαμε το επαναληπτικό της γραμματικής.Για το σπίτι τους έδωσα την φωτοτυπία επανάληψης.

ΓΑΛΛΙΚΑ


🏠Για το σπίτι:

1) cahier d’activités pg. 13-14 les exercices

➡️στο βιβλίο το γκρι σελ. 23 υπάρχει το λεξιλόγιο του μαθήματος στα ελληνικά!
Πρώτα διαβάζουμε τις λέξεις της ορθογραφίας και τη θεωρία και μετά κάνουμε τις ασκήσεις!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ