22.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Θεωρία και εφαρμογές στο τετράδιο.
Λύσαμε και ασκήσεις.
Για το σπίτι
Από τη φωτοτυπία του τετραδίου τις ασκήσεις 1, 2, 5.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 118-119 Κεφάλαιο 12 και σελ. 120 την πηγή Νο1.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 12.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δεν κάναμε.

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση