22.02.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Αύριο φέρνω και ΚΠΑ.

ΓΛΩΣΣΑ

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε για χθες.
Για αύριο
Δεν έχουμε κάτι. Θα κάνουμε στο τετράδιο της Γλώσσας γραπτό λόγο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γράψαμε το τεστ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Διορθώσαμε στο Τ.Ε. τις εργασίες που είχαμε από την προηγούμενη φορά.
Β.Μ. σελ. 66 Κεφάλαιο 22 μόνο το Α. Οι Βούλγαροι.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά τις ερωτήσεις και τα υπογραμμισμένα.
Τ.Ε. σελ. 27 ασκ. 4.

ΦΥΣΙΚΗ

Αγγλικά

Student’s p. 53 exe. 7 Writing


Ομιλος :Διόρθωσαμε τις ασκησεις grammar p. 87 και κάναμε p. 88 exe. 1,2,3 κι έχουμε να γράψουμε composition από την άσκηση 2.

ΓΑΛΛΙΚΑ

🏠Για το σπίτι:

1) cahier d’activités pg. 21-22

2) να κλίνω τα ρήματα regarder kai détester

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε στο χάρτη της τάξης μεγαλύτερα νησιά και πόλεις της Ελλάδας.
Β.Μ. σελ. 47 – 48 Κεφάλαιο 13. Σημειώσαμε σε χάρτη τα όρη που αποτελούν την οροσειρά της Πίνδου και της Ροδόπης με τη βοήθεια της εικόνας 13.2 σελ. 48.
Για σπίτι
Μελετώ και μαθαίνω τα βουνά της 2ης παραγράφου σελ. 47, να τα δείχνω και στον γεωμορφολογικό χάρτη.

ΚΠΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ