22.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 80-82, σελ 83 ασκ 14, σελ 84-86 εκτός από ασκ 4
Γραφή στο πρόχειρο
Σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 86 ασκ 4, σελ 87

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε :
Από βιβλίο μάθημα 62
Από τετράδιο εργασιών μάθημα 62
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 192,193
Σπίτι :
Δεν έχουν ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s mother’s /Father’s Day (λόγω της γιορτής 12/5)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ