22.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Εξάσκηση στο τετράδιο τις ερωτηματικες λέξεις
ΤΕ σελ.10-12
Σπίτι:
1) Βοηθητικές ασκήσεις σελ.19-21
2) Γραφή και ορθογραφία σελ.17 βοηθητικών ασκήσεων (την ασκ.1)
3) Ανάγνωση 3 φορές σελ.16 βοηθητικών ασκήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κάναμε:
Σελ.16-21

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση