22.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Γράψαμε τη συλλαβή πα στο πρόχειρο.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 24,25

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή στο κόκκινο τετράδιο.

Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από βιβλίο μάθημα 2.
Απο τετράδιο εργασιών μάθημα 2 εκτός από ασκ 3.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 33,34,35(4)
Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 35(3)
Στο τετράδιο με τα κουτάκια τον αριθμό 0.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Kάναμε από το student’s unit 3 and workbook(words:animals).
Τα βιβλία τους θα τα αφήνουν κάτω από το θρανίο στο σχολείο(δεν θα έχουν εργασία για το σπίτι).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ