22.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Ορθογραφία
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Α. σελ. 24 ασκ. 5, σελ. 25 ασκ. 2, σελ. 26 ασκ. 3, σελ. 27 ασκ. 2, σελ. 29 ασκ. 1,2
Για το σπίτι
Θα γράψουμε άγνωστη ορθογραφία.
Β.Α. σελ. 24 ασκ. 6, σελ. 26 ασκ. 4, σελ. 30 ασκ. 3, σελ. 31 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p.9.
– Για την επόμενη φορά θα έχουν τις λέξεις από το companion p.7(μονο την 2η στηλη/ γραφη κι ορθογραφία),p.8 θα διαβάσουν την θεωρία του present simple και τις ασκήσεις p.9.
-Student’s p.9 exe.6 writing

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία το ρήμα Etre. Θα το βρείτε στο τετράδιο (θέμα grammaire) αλλά και στο γκρι βιβλίο σελ. 17.

2) Βιβλίο γκρι σελ. 11 ασκ. 1 και σελ. 12 ασκ. 1+2 (je m’exerce)

Bon weekend! :

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Να κλίνετε το ρήμα spielen (όπως το machen) και να ξέρετε να λέτε απ΄έξω τους αριθμούς μέχρι το 20

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ