22.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Ανακοίνωση:

Την Πέμπτη, όλες οι τάξεις θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση “το ξύλινο σπαθί” στο θέατρο Επίκεντρο. Κόστος 7 ευρώ. Δόθηκε σχετική ανακοίνωση.

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Για το πώς εκφράζω τη γνώμη μου με επιχειρήματα.
Για το σπίτι
1) Γραφή χ1 και ορθογραφία ΒΜ σελ 68, 2η παράγραφο.
2) ασκήσεις ΒΑ σελ. 99 και 100 (2,3,4)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στην κάθετη διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη.
Θεωρία ΒΑ σελ. 57
Για το σπίτι:
1) διαβάζω πολύ καλά τη θεωρία ΒΑ σελ. 57
2) ασκήσεις ΒΑ σελ. 58,59

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μιλήσαμε για τη Σπάρτη. Κεφ. 10 σελ. 32,33

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εχουμε να μάθουμε τους υπόλοιπους Νομούς της Μακεδονίας από τη φωτοτυπία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p. 28
Η/W:companion p. 25 (γραφη /Ορθ. 1η στήλη).
ΟΜΙΛΟΣ :Grammar κάναμε το review και για το σπιτι and workbook p. 22(ασκήσεις)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση