23.11.2022- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παράσταση “Το ξύλινο σπαθί” που θα παρακολουθούσαμε αύριο, αναβλήθηκε λόγω τραυματισμού ενός των ηθοποιών. Συνεπώς αύριο, απ’ το πρωί, θα κάνουμε κανονικά μάθημα βάσει ωρολογίου προγράμματος. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για επανακαθορισμό ημερομηνίας της παράστασης.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Τετράδιο πρβλ. 13, ασκ. 14 και τη μισή ασκ. 18.
Για το σπίτι
Τετράδιο την υπόλοιπη ασκ. 18.
Β.Α. σελ. 30 πρβλ. 27, 28 (όσοι δεν το έχουν κάνει).

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 66-69 Κεφάλαιο 10.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά το Κεφάλαιο 10.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 23-25 Κεφάλαιο 1.
Για το σπίτι
Μελετώ καλά το Κεφάλαιο 1 και κάνω το σταυρόλεξο σελ. 25.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι
Photocopie
Grammatix pg. 27 ex. 1.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση